Jak opisać wykształcenie w CV?

W poniższym artykule dowiesz się, jak wyeksponować swoje osiągnięcia związane z wykształceniem w CV. Niewielkie doświadczenie zawodowe nie musi być przeszkodą w poszukiwaniu pracy marzeń, gdy w swoim dorobku naukowym posiadasz dyplom ukończenia uczelni wyższej. Dlatego istotne jest to, aby zamieścić te informacje w taki sposób, aby zwróciły uwagę potencjalnego pracodawcy – krótko, zwięźle i na temat. W dalszej części artykułu przedstawimy wskazówki dotyczące zamieszczania informacji o edukacji w CV. 

Fundamentalną zasadą umieszczania informacji o edukacji w swoim życiorysie jest to, aby zawsze podawać jej ostatni ukończony etap. Nie należy podawać ukończonej szkoły podstawowej bądź ukończonego gimnazjum. W niektórych przypadkach pracodawca może wymagać nieco szerszej historii edukacji – może to być związane ze specyfiką danego stanowiska. Należy więc zawsze dokładnie czytać ogłoszenie o pracę, na które planujemy zaaplikować, aby dostarczyć potencjalnemu pracodawcy minimum niezbędnych informacji niezbędnych w procesie rekrutacji. Może się również zdarzyć tak, że pracodawca wymaga pewnego konkretnego wykształcenia, które zdobyło się już na poziomie liceum – w takiej sytuacji oczywiście należy taką informacje zamieścić. Aby zmaksymalizować swoje szanse zawsze należy CV dostosowywać do potrzeb konkretnego potencjalnego pracodawcy. Jakie konkretne informacje o swoim wykształceniu należy podać? 

– nazwa uczelni 

– poziom wykształcenia 

– kierunek studiów 

– specjalizacja 

– czas nauki 

Niezbędną wiedzę można naturalnie zdobyć nie tylko na studiach czy w liceum. Jeżeli aktywnie uczestniczyłeś w kursach i szkoleniach zdecydowanie zamieść takie informacje w CV. Pracodawcy bardzo często zwracają uwagę na takie osiągnięcia i mogą być one często istotniejsze niż ostatni ukończony poziom edukacji. Pamiętaj jednak, że więcej wcale nie oznacza lepiej – wybierz tylko takie informacje, które stanowią jakąś wartość dla potencjalnego pracodawcy. Na przykład: Znajomość programu do obsługi maszyny wytwarzającej butelki nie będzie istotną informacją dla pracodawcy, który prowadzi firmę kurierską. Natomiast prawo jazdy kategorii B będzie bardzo istotną informacją. 

Opisywanie wykształcenia jest w pewnym sensie przedstawianiem swojej historii – czasami zdarzają się rzeczy, które trudno jest wytłumaczyć potencjalnemu pracodawcy. Przerwane studia, powtórzona klasa w liceum mogą wyglądać niezbyt zachęcająco. Jak dobrze wiadomo, ile ludzi tyle historii – nie wszystko jest czarne bądź białe. Czasami takie przerwy mogą być wytłumaczone w konkretny sposób – poszukiwanie swojej drogi życiowej, problemy natury osobistej itd. Warto jest zawsze uczciwie podejść do tematu i przedstawić swoją edukację taką, jaka jest. Pracodawcy to też ludzie i tak długo, jak dobrze uzasadnimy swoje rozbieżności na tej drodze, mogą one nawet stać się naszym atutem. Na przykład kilka pozycji odnośnie wykształcenia wyższego i tylko jedna z nich ukończona może wskazywać na brak zdecydowania oraz częstą chęć zmiany, co może implikować potencjalnemu pracodawcy to, że kandydat będzie również szybko chciał zmienić pracę. Można tego uniknąć tłumacząc takie zachowanie w ten sposób, że młody człowiek nie jest w stanie od razu wybrać kierunku swojej edukacji i musi spróbować kilku różnych zanim wybierze ten właściwy. Zatajanie informacji jest zdecydowanie mniej mile widziane niż szczerość i uczciwość – może być tak, że jednemu pracodawcy uczciwa prawda nie przypadnie do gustu, a kolejny będzie poszukiwał właśnie takiego kandydata – osoby, która szczerze mówi o swojej przeszłości. 

W sytuacji, gdy swoją edukację ukończyłeś na poziomie szkoły średniej bądź dopiero rozpoczynasz studia może być trudniej dostać pracę u pracodawców, którzy wymagają wykształcenia wyższego. Nie jest to jednak ślepa uliczka – wielu pracodawców bardzo chętnie zatrudnia osoby w trakcie studiów w formie stażu, czy nawet na stanowiska juniorskie i są oni chętni dokształcić takie osoby. Dlatego więc należy jasno informować o swojej motywacji i chęci uczenia się. W takiej sytuacji pracodawca będzie śledził Twoje poczynania na studiach i obserwował, jak zdobywasz nowe umiejętności, które będą niezbędne na dalszej ścieżce kariery w jego firmie i kto wie – może nawet przyczynią się do wielu awansów. Uczciwe podejście do tego, że chce się uczyć danej rzeczy zawodowo oraz dodatkowo uzupełniać o wiedzę zdobytą na studiach jest zdecydowanie cechą pożądaną przez potencjalnych pracodawców. 

Edukacja w życiorysie jest jedną z kilku pozycji, ale tak jak dotychczasowy dorobek zawodowy jest niezwykle istotna. Często mówi ona bardzo dużo o tym, jakim pracownikiem i jakim człowiekiem jest dana osoba. Chęć rozwoju jest bardzo pożądaną cechą wśród rekruterów, dlatego bardzo istotnym aspektem jest rozbudowanie swojej sekcji edukacji w CV. Wskazówki opisane w niniejszym artykule powinny sprawić, że tworzenie życiorysu stanie się łatwiejsze i z pewnością przyniesie większy odzew od potencjalnych pracodawców.